Solveigs bok

Beställ Solveigs bok

Pris 120 SEK + porto 45 SEK

Fyll i formuläret nedan för att beställa. Betalning sker via faktura.

För- Efternamn

Gatuadress

Postnummer

Postort

Antal böcker

Solveig Ternström: Dagbok 2008 – 2014. Från Dramaten till Riksdagen.

I nästan femtio år var Solveig Ternström skådespelare vid Dramaten, men vid riksdagsvalet 2006 blev hon, plötsligt och oförmodat, invald i Riksdagen som centerpartist.

I dagboken berättar hon om den omtumlande tiden på Helgeandsholmen, om irrandet i korridorerna, om partipiskor och maktspel, och om riksdagsmännen som maktlösa knapptryckare.

Hon skriver om Centerpartiets svek i kärnkraftsfrågan och om sitt eget avhopp: hon gick emot partilinjen och tryckte på Nej-knappen, hon utträdde ur Centerpartiet och avslutade sin riksdagstid som politisk vilde.

I många återblickar berättar hon också om åren vid Nybroplan, om skådespelare, regissörer och Dramatenchefer; hon berättar om sin barndom i Koppom och om sin ungdom i Arvika; om ett romantiskt kyrkbröllop och en uppslitande skilsmässa; och om ett bröllop igen, borgerligt och hemligt.

Hon skriver om sin egen födelse, om sin första dotters födelse och om sin andra dotters nedkomst från himlen; hon berättar om föräldrarnas död och om kampen för att ge sin mamma en dräglig vård de sista åren – det var just den kampen som förde henne till Riksdagen: åldringsvården blev hennes hjärtefråga.

Dagboken är en engagerad berättelse om Solveig Ternströms liv och drama: skådespelaren som bytte Dramatens stora scen mot Riksdagens talarstol.